Ribevej 65, Øster Snede, 8723 Løsning, Tlf.: 75893441 

Velkommen til ØsterSnedeBørnehus


Leder:
Stinne Møller Jespersen


Normering:

12 vuggestuebørn

40 børnehavebørn


Åbningstider:
Mandag til torsdag: Kl. 06.00 - 17.00,
Fredag: Kl. 06.00 - 15.45

 

 

 

 

 
 

Glædens Pædagogik

Vi er inspireret af de tanker bogen "Glædens pædagogik" fremstiller. Hovedtankerne er bl.a. at stille skarpt på glæden, de personlige styrker, anerkendelse og nærvær.

 

Reggio Emilia

I børnehuset har alle pædagoger været på studierejse i Reggio Emilia, og vi deltager i det danske Reggio Emilia netværk. Pædagogikken i Reggio Emilia handler om at se børns læring som processer de voksne understøtter, istedet for formidling fra voksen til barn. De er kendt for deres arbejde med pædagogisk dokumentation, og fokus på æstetiske læreprocesser. Det er også herfra ReMida begrebet kommer.

 

ReMida

ReMida handler om at bruge genbrugsmaterialer i det pædagogiske arbejde. Vi har sammen med Børnehuset Lille Dalby etableret et ReMida Center i Hedensted.

Kost og Krop

Det sunde frokostmåltid

I børnehuset har vi madordning. Vi har fuld kost, så børnene får alt den mad de har brug for i løbet af dagen hos os. Vi har udarbejdet en kostpolitik som er vores grundlag for madordningen. I menuen til venstre kan man finde madplanen for ugen, som også hænger i køkkenet.

Motorikvejleder

I børnehuset har pædagogen Marianne en et-årig motorikvejleder uddannelse. Hun står for vejledning og sparring af kolleger om den motoriske udvikling, ligesom hun kan tilbyde motorisk test af børn og sparring af forældrene.

 

 

  

Læreplanerne i børnehuset er defineret og skabt med udgangspunkt i vores menneskesyn og vore værdier/leveregler

 

Menneskesyn

Mennesket skal mødes positivt og med nærvær – så det føler sig set, værdsat og anerkendt.

Der skal tages udgangspunkt i det enkelte barn, det enkelte menneske og dets ressource.

Det enkelte menneske skal mødes med respekt, hvilket bl.a. vil sige, at der skal lyttes til hvert enkelt menneske. At lytte er at respektere, at respektere er at lytte.

 

Leveregler

I Øster Snede Børnehus handler vi alle ud fra det samme værdigrundlag.

Det fælles værdigrundlag skal sætte rammen for, hvorfor og hvordan vi handler i forhold til børn og voksne. Værdierne skal således være styrende for vores adfærd i pædagogikken samt i forældre- og personalesamarbejdet. Dermed gøres værdierne til udtryk for god pædagogik samt godt samarbejde i børnehaven.

Personalet har valgt at sætte fokus på 6 værdier, som vurderes at være og blive meget vigtige for børnehaven Krudttønden. Værdierne er: Tillid, Selvværd, Omsorg, Rummelighed, Synlighed og Positivt livssyn

 

Tillid Selvværd

Det betyder, at

 • Vi gør det vi siger, og siger det vi gør
 • Vi er åbne og aktivt lyttende

Det betyder, at

 • Vi ser mennesket som værdifuldt
 • Alle har ret til at blive set, hørt og forstået
 • Vi respekterer og anerkender mennesket, som det er
Omsorg Rummelighed

Det betyder, at

 • Vi er nærværende
 • Vi er empatiske
 • Vi er aktivt lyttende
 • Vi trøster og giver knus

Det betyder, at

 • Vi respekterer forskellighed
 • Vi er tolerante
 • Vi er fleksible
 • Alle har ret til at blive set, hørt og forstået
 • Vi ikke forsøger at ændre den anden – men vores praksis
 • Der er plads til spontanitet
Synlighed Positivt livssyn

Det betyder, at

 • Vi viser, hvem vi er
 • Vi er autentiske
 • Vi viser interesse
 • Vi vil dialogen

Det betyder, at

 • Vi viser glæde og humor
 • Vi viser forståelse
 • Vi er nærværende
 • Vi ser mulighederne
 • Vi møder mennesket positivt
 • Vi er imødekommende